คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

เปรียบเทียบสินค้า

คุณยังไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

Ohvava รับเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยลูกค้าต้องแนบใบสั่งซื้อ (เลขคำสั่งซื้อ) และสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่อยู่ในสภาพที่ประกอบแล้ว ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน

เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า

1. Ohvava รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่เกิดความไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามความพอใจของลูกค้าดังนี้

  • บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดชำรุดอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ก่อนถึงมือลูกค้า
  • สินค้าแตกต่างจากที่บรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
  • สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้าข้างต้น ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้า กล่าวคือบรรจุภัณฑ์ยังปิดสนิทไม่มีการแกะผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียหายและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิมให้ส่งสินค้าทั้งหมดส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสารอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับรวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัท

ในกรณีที่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามกรณีโดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

2. สินค้าเกิดความเสียหาย, ไม่สามารถใช้งานได้หรือได้รับไม่ครบถ้วน

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้าข้างต้น ลูกค้าสามารถลองผลิตภัณฑ์ได้แต่สินค้า ต้องยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และไม่ได้เกิดการชำรุดจากการใช้งาน การส่งคืนสินค้าให้ส่งกล่องสินค้า, ใบรับประกันและเอกสารรวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับรวมถึงของแถมตามโปรโมชั่นกลับมาทางบริษัท ให้ทำการตรวจสอบก่อนจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าคืนแก่ลูกค้า

ทางOhvavaจะรับผิดชอบในส่วนค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้า เฉพาะในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในตัวสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าตามข้อกำหนดข้างต้น

  • กรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่เกิน 65 บาท
  • ต่างจังหวัด ไม่เกิน 95 บาท

*** การเคมสินค้าลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดผ่านทางอีเมล์ [email protected]  โดยระบุหมายเลขออเดอร์ สาเหตุหรืออาการเสียของสินค้าหากไม่สามารถใช้งานได้

expand_less